GLOCON ปัดเอี่ยว ก.ล.ต. กล่าวโทษปั่นหุ้น KIAT

 GLOCON ปัดเอี่ยว ก.ล.ต. กล่าวโทษปั่นหุ้น KIAT

“โกลบอล คอนซูเมอร์” ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปั่นหุ้น KIAT แจงเป็นอำนาจของผู้บริหารชุดเดิม พร้อมสั่งยกเลิกนโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว เตรียมหารือ ก.ล.ต.หาแนวทางชำระค่าปรับที่ถูกลงโทษ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ปฎิเสธไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการซื้อขายหุ้น บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) สั่งดำเนินคดีลงโทษทางแพ่ง กับผู้กระทำความผิด 13 ราย

  

โดยการซื้อขายหุ้น KIAT ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นการดำเนินการในช่วงทีมผู้บริหารและกรรมการชุดเดิม ซึ่งมีนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้มีอำนาจซื้อขายหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทีมผู้บริหารและกรรมการชุดปัจจุบัน เป็นคนละชุดกับทีมบริหารและกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว และได้ยกเลิกนโยบายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไปแล้ว

ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่จะเข้าหารือกับ ... ถึงแนวทางและวิธีการชำระค่าปรับตามมาตราลงโทษทางแพ่ง พร้อมกันนีทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำการซื้อขายหุ้นดังกล่า