"นิด้าโพล" เผย 49.4% หนุนปรับ "ครม. บางตำแหน่ง"

"นิด้าโพล" เผย 49.4% หนุนปรับ "ครม. บางตำแหน่ง"

"นิด้าโพล" ชี้ คนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย ลงโทษ "ส.ส.โหวตสวนมติ" เหตุเป็นเอกสิทธิ์-เสรีภาพ มองภาพใหญ่ หนุนปรับครม 49.4%

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,310 คน เรื่อง "ลงโทษผู้โหวต สวนมติพรรคอย่างไรดี”  เกี่ยวกับการลงโทษ ส.ส. ซึ่งลงมติไม่เป้นไปตามมติพรรค เช่น โหวตสวนทาง งดออกเสียง หรือไม่ปรากฎการลงคะแนน ต่อการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่ 52.67% ตอบไว่า ไม่ควรลงโทษ เพราะเป็นสิทธิแสดงความเห็นของแต่ละบุคคล และไม่จำเป็นต้องทำตามมติของพรรคเสมอไป รองลงมา 45.80% เห็นว่า ควรลงโทษ เพราะ ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมติของพรรค

สำหรับกลุ่มที่มองว่าควรลงโทษ นั้น ได้ระบุรูปแบบการลงโทษ โดยความเห็นส่วนใหญ่ 34.34% ระบุว่า ไม่ส่งลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรค ในการเลือกตั้งครั้งหน้า รองลงมา 26% ระบุว่า ห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคหรือรัฐบาลอีกต่อไป และ 17.33% ระบุว่า ปลดออกจากทุกตำแหน่งในพรรคและรัฐบาล ทั้งนี้มีผู้แสดงความเห็นที่มากถึง 16.33% ตอบว่าควรไล่ออกจากพรรค

เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อการลงโทษ ส.ส. ของพรรคฝ่ายค้าน ที่โหวตไม่เป็นไปตามมติพรรคฝ่ายค้าน ส่วนใหญ่ 53.82%  ไม่เห็นด้วยต่อการลงโทษ พร้อมให้เหตุผลว่าควรเคารพความเห็นของแต่ละบุคคล สิทธิเสรีภาพ รองลงมา 43.82% ระบุว่าเห็นด้วยกับการลงโทษ เพราะ เป็นการไม่ปฏิบัติตามมติพรรคและไม่ยุติธรรมต่อพรรคที่ตนเองสังกัด เปรียบเสมือนเป็นงูเห่าของพรรค

เมื่อถามถึงรูปแบบการลงโทษจากผู้ที่ระบุว่าควรมีการลงโทษ พบว่า ส่วนใหญ่ 33.45% ระบุว่า ไม่ส่งลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรค ในการเลือกตั้งครั้งหน้า รองลงมา 27.70% ระบุว่า ห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคอีกต่อไป และ 17.07% ระบุว่า ไล่ออกจากพรรค 

คำถามสุดท้ายต่อความเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนใหญ่ 49.24% ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. เพียงแค่บางตำแหน่ง รองลงมา 33.66% ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่, 11.68% ระบุว่า ไม่ควร มีการปรับ ครม.