'รองหัวหน้า ปชป.'  มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ

'รองหัวหน้า ปชป.'  มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ

'นิพนธ์' เชื่อมั่นผลงานและนโยบายประกันรายได้ ยาง  ปาล์ม ข้าว ไปสู่การปฎิบัติได้จริง ทำ 'ปชป.' ชนะเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ  

27 ก.พ. 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งผู้สมัครคือ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ว่า ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ได้ดำเนินไปอย่างปกติเรียบร้อยดี ของในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองวันนี้ก็มีท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ ได้แก่ ท่านถาวร เสนเนียม,ท่านสาธิต ปิตุเตชะ,คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช,ท่านนราพัฒน์ แก้วทอง

รวมถึงทุกกลุ่มเครือข่ายสาขาพรรค สมาชิกพรรค กลุ่มชมรม ต่างๆได้มาร่วมกันลงพื้นที่จึงทำให้บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและทีมงานต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักและมั่นใจอย่างมาก โดยยังเชื่อมั่นว่า ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์คือนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 นั้นจะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ประการสำคัญมาจากการทำงานในบทบาทของของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่คนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ไปทำหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด ทั้ง ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพาราได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เฉลี่ยกว่า 30,000 - 40,000 บาทต่อครอบครัว รวมถึงนโยบายเพื่อการดูแลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่มีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน
    

นอกจากนี้ ในส่วนของการลงพื้นที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งกลมเกลียวกันของทุกกลุ่มทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ทุกคนต่างร่วมมือกันทำเพื่อพรรค เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง อีกทั้งได้แสดงถึงความผูกพันของระบบพรรคการเมืองกับการเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เองได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นสถาบันการเมืองหลักของประเทศไทย อีกทั้งในส่วนของผู้สมัครนั้นถือเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นในการทำงานบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การทำงาน จึงเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจให้ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อไป