'โควิด' ระลอก 2 ฉุดยอดจองเครือดุสิตธานีเหลือ 12%

'โควิด' ระลอก 2 ฉุดยอดจองเครือดุสิตธานีเหลือ 12%