แพทยสมาคมฯ-บีทีเอส กรุ๊ป มอบเงินทายาท ‘หมอปัญญา’

แพทยสมาคมฯ-บีทีเอส กรุ๊ป มอบเงินทายาท ‘หมอปัญญา’

พิธีมอบเงินสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย โควิด-19” ให้แก่ครอบครัว นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์รายแรกไทยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย โควิด-19” ให้แก่ครอบครัว นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์รายแรกไทยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้รับทุนสนับสนุนหลักจาก คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รวมทั้งองค์กร และผู้ร่วมบริจาคอีกหลายราย