ธุรกิจตั้งใหม่ ม.ค. ทำสถิติสูงสุดรอบ  2 ปี

ธุรกิจตั้งใหม่ ม.ค. ทำสถิติสูงสุดรอบ  2 ปี

การจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนม.ค.2564 มีจำนวน 7,283 ราย เพิ่มขึ้น 4.91% ถือเป็นการฟื้นตัวของการตั้งธุรกิจใหม่และทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี

ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุ การจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนม..2564 มีจำนวน 7,283 ราย เพิ่มขึ้น 4.91% ถือเป็นการฟื้นตัวของการตั้งธุรกิจใหม่และทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี นับจากม..2562 ที่มีการจัดตั้งใหม่ 7,311 ราย เพราะคนมั่นใจเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว จึงมีการลงทุนทำธุรกิจเพิ่มขึ้น มีทุนจดทะเบียน 30,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.26%