พาณิชย์เชือด 45 ร้านธงฟ้า 'แหกกฏ'

พาณิชย์เชือด 45 ร้านธงฟ้า 'แหกกฏ'

พาณิชย์ตรวจเข้มร้านธงฟ้าทำผิดฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ยกเลิกสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทันที ด้านราคาน้ำมันปาล์มได้ขอความร่วมมือผู้ผลิต ห้างร้านตรึงราคาขายช่วงนี้ พร้อมย้ำมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการ ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบุว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าของร้านที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าจริงหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบว่ามีการจำหน่ายเกินราคา แต่อาจจะมีบางสินค้าขึ้นราคาบ้างเพราะมีต้นทุนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนร้านธงฟ้าไม่ให้มีพฤติกรรมฉวยโอกาส หรือกระทำผิดกรมการค้าภายในจึงได้ส่งหนังสือเวียนถึงร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ถือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ คือ ห้ามยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้ามรับ/แลกเป็นเงินสด ห้ามบังคับการซื้อ/ขายสินค้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่/สุรา/เบียร์ให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ห้ามเอาเปรียบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและขายเกินราคาที่กำหนดโดยเด็ดขาด กรณีที่พบว่ามีการกระทำผิดดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแจ้งกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเรียกคืนเครื่องอีดีซี หรือยกเลิกการใช้แอพพลิเคชั่นด้วย นอกจากนี้จะประสานกระทรวงการคลังในฐานะผู้ดูแลโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ หรือโครงการอื่นๆ ด้วย

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือห้างร้าน ผู้ผลิตในการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อตรึงราคาน้ำมันปาล์มโดยขายในราคาต้นทุน ไม่เอากำไร เฉลี่ยราคา 48 – 49 บาท/ขวด ย้ำว่ามีสินค้าเพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลปาล์ม มีผลปาล์มออกมาจำนวนมาก ราคาจะถูกลง โดยขณะนี้ราคาปาล์มเริ่มราคาต่ำกว่า 7 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการหารือกับเกษตรกร ผู้ค้าเพื่อดูแลราคาไม่ให้สูงกว่านี้

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน กรมการค้าภายในดำเนินคดีกับร้านค้าไปแล้ว 68 ราย โดยเป็นร้านธงฟ้า จำนวน 45 ราย ที่มีพฤติกรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคา ปรับราคาสูงขึ้น และกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ ซึ่งได้ยกเลิกสิทธิ์ไปแล้ว จึงขอให้ร้านค้าต่างๆ ปิดป้ายแสดงราคา และจำหน่ายราคาปกติเพื่อช่วยกันในช่วงวิกฤตขณะนี้ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และหากจำหน่ายสูงเกินสมควร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัด
สายตรวจลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับต่างจังหวัดได้ให้พาณิชย์จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบหากพบการกระทำผิดจะให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
หากประชาชนพบร้านค้าที่ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประเทศ