พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน 'เยียวยา' 31 ล้านคน

พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน 'เยียวยา' 31 ล้านคน