"อมรัตน์-กิตติศักดิ์"ปะทะฝีปาก หลัง เสนอห้าม "แม่น้ำ5สายคสช." เป็น "ส.ส.ร."

"อมรัตน์-กิตติศักดิ์"ปะทะฝีปาก หลัง เสนอห้าม "แม่น้ำ5สายคสช." เป็น "ส.ส.ร."

การพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ วาระสอง วันที่สอง ได้เร่ิมขึ้น โดยช่วงเช้า มีเหตุประท้วงเล็กน้อยเกิดขึ้น หลัง "ส.ส.ก้าวไกล" เสนอห้าม คนร่วมแม่น้ำ5 สายเป็นส.ส.ร.

        เมื่อเวลา 10.00 น.  การประชุมร่วมรัฐสภา วาระพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....)  พ.ศ..... ซึ่งแก้ไขมาตรา 256 และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) รัฐสภา ที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปรระชารัฐ เป็นประธานกมธ. พิจารณา แล้วเสร็จ วันที่สอง 
         ได้เข้าสู่การพิจารณา มาตรา ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งกมธ. มีการแก้ไขถ้อยคำเล็กน้อย โดยไม่เกี่ยวกับสาระสำคัญ​ ทั้งนี้มี สมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะพรรคก้าวไกล ขอแปรญัตติแก้ไขลักษณณะต้องห้ามโดยตัดลักษณะต้องห้าม ว่าด้วย นักพรต นักบวช สามเณร หรือภิกษุ ออก เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร. ได้ 
         อย่างไรก็ดี ในการอภิปรายส่วนดังกล่าวมีเหตุประท้วงวุ่นวายเล็กน้อย เมื่อนางอมรัตน์​ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่เสนอคำแปรญัตติ บัญญัติข้อห้ามกลุ่มบุคคลที่เคยได้รับแต่งตั้งตามประกาศ คำสั่ง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือ คำสั่งของหัวหน้า คสช.​ห้ามสมัครเป็น ส.ส.ร.​พร้อมอภิปรายแสดงเหตุผลว่า เป็นผู้ไม่ยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
161422711775
      “ผู้เขียนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แม้จะเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ แต่เมื่อมีที่มาไม่เป็นประชาธิปไตย ทำให้รัฐธรรมนูญไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ก่อให้เกิดผลไม้พิษ เหมือนกับการบังคับแต่งงานเหมือนคลุมถุงชน ที่มีแต่ความหลอกลวง ขจัดไปให้พ้นทางและไม่ให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ ครั้งที่มารครองเมืองเรืองอำนาจ ใช้มาตรา 44 จัดการกับคนทุกคนที่ไม่สยบยอม และตั้งสนช., สปท., กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ, คสช. และครม. ทั้งนี้เมื่อสลายแล้ว ได้ไหลมาเป็นส.ว.​  134 คน ส่วนอีกกว่า 500 คนกังวลมาร่วมสถาปานารัฐธรรมนูญใหม่” นางอมรัตน์ กล่าว
         ทั้งนี้นายกิตติศักดิ์​ รัตนวราหะ ส.ว. ประท้วงการอภิปรายของนางอมรัตน์ พร้อมพูดว่าตนขอแถมข้อห้ามไว้ด้วยว่า ห้ามคนที่คิดล้มล้างสถาบัน  นักโทษหนีคดี เช่น โกงจำนำข้าว และห้ามคนที่หลบหลังม็อบเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีมีการประท้วงนายกิตติศักดิ์ แต่นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา  ได้วินิจฉัยและห้ามให้ประท้วง เรื่องจึงยุติ
161422716449
        เมื่อสมาชิกรัฐสภา อภิปรายแล้วเสร็จ กมธ.​ได้ชี้แจง โดย  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. ฐานะ กมธ.ฯ ชี้แจงว่า ความเห็นของนางอมรัตน์นั้นเป็นความเห็น ซึ่งเป็นความเห็นต่างได้ แต่ไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของกมธ. ดังนั้นกมธ. ขอยืนตามเนื้อหาที่เสนอต่อรัฐสภา
         ส่วนนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ฐานะกมธ. ชี้แจงในประเด็นของนางอมรัตน์ ว่า เป็นความเชื่อและความคิดเห็นที่อ้างว่า ส.ว.250 คน ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และอ้างย้ำๆ แสดงว่าต้องการให้เกิดความขัดแย้ง หรือ ความไม่พอใจในฝั่งของส.ว. เพื่อให้ส.ว.ชุดปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไข 
        "สิ่งที่เสนอให้เหตุผล ข้อมูล เป็นความรังเกียจ กลุ่มคน ทั้งที่การเขียนรัฐธรรมนูญต้องใช้เหตุผล ความเป็นผู้ใหญ่ คนที่จะอยู่ในตำแหน่งใด ไม่คำนึงความอคติ หรือไม่ชอบ” นายเสรี ชี้แจง
           จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ ผลปรากฎว่าเสียงข้างมาก 537 เสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขของกมธ. ไม่เห็นด้วย 50 เสียง งดออกเสียง 17 เสียง.