ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 36.8887 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0150 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 36.8887 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0150 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (24 ก.พ. 64) อยู่ที่ระดับ 36.8887 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (23 ก.พ. 64) อยู่ที่ระดับ 36.8737 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0150 บาท/ยูโร)