อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (24 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (24 ก.พ.64)