ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (24 ก.พ.64)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (24 ก.พ.64)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

                                              ราคาปิด                           ตลาดจร 3 เดือน

(ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน)       ราคาซื้อ         ราคาขาย              ราคาซื้อ      ราคาขาย


อลูมิเนียม อัลลอยด์            2,201.50     2,201.50           2,230.00      2,230.00

อลูมิเนียม                        2,136.50     2,136.50           2,148.50      2,148.50

ทองแดง                         9,158.00      9,158.00           9,126.00      9,126.00

ตะกั่ว                             2,129.00      2,129.00           2,148.00      2,148.00

นิเกิล                            19,226.00    19,226.00         19,254.00    19,254.00

ดีบุก                             29,485.00    29,485.00          26,975.00   26,975.00

สังกะสี                            2,859.50      2,859.50           2,877.00     2,877.00

ที่มา : ตลาดแร่โลหะลอนดอน