รัฐสภารับหลักการ "ร่างกฎหมายใช้ประโยชน์งานวิจัย"- "ภท." งดส่ง ส.ส.เป็น "กมธ."

รัฐสภารับหลักการ "ร่างกฎหมายใช้ประโยชน์งานวิจัย"- "ภท." งดส่ง ส.ส.เป็น "กมธ."

มติรัฐสภา 525 เสียง รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.ใช้ประโยชน์งานวิจัย ตั้งกมธ.พิจารณา - "ภูมิใจไทย" งดส่ง ส.ส.ร่วมเป็น "กมธ."

       ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ได้ลงมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ... ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ด้วยเสียง 525 เสียง ตือ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง หลังจากที่พิจารณาเนื้อหาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในสัดส่วนของกรรมาธิการ (กมธ.) 49 คนนั้น พบว่า สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย  3 คนนั้นปฏิเสธที่จะส่งบุคคลเข้าร่วม
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับสาระของร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพื่อปลดล็อคกฎหมายให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงต่อยอดการทำวิจัยและต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  นอกจากนั้นยังกำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป้นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได้ ตามกลไกและการบริหารจัดการที่กำหนดไว้ตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว.