แรงงานเล็งแก้ พ.ร.บ.’ล้วงเงิน’ประกันสังคม

แรงงานเล็งแก้ พ.ร.บ.’ล้วงเงิน’ประกันสังคม

การแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อนำเงินกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่ 2.2 ล้านล้านบาทมาใช้ เพราะปัจจุบันกฎหมายไม่ให้นำเงินไปใช้นอกวัตถุประสงค์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น ระบุ ได้หารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อนำเงินกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่ 2.2 ล้านล้านบาทมาใช้ เพราะปัจจุบันกฎหมายไม่ให้นำเงินไปใช้นอกวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเงินในกองทุนชราภาพที่มีอยู่ 1.8 ล้านล้านบาท เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้เงินในภาวะฉุกเฉิน สามารถนำเงินมาใช้ได้ก่อนเกษียณอายุ 60 ปี โดยกระทรวงฯจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขพ...ดังกล่าว ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป