การบินไทยเทขายทรัพย์สิน 4 รายการ

การบินไทยเทขายทรัพย์สิน 4 รายการ

ศาลล้มละลายกลางอนุญาตให้การบินไทยขายทรัพย์สิน 4 รายการที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินหลักที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจการบินของลูกหนี้ หรือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ หากเก็บไว้มีแต่จะเสื่อมราคา

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย ชาญศิลป์ ตาีนุชกร ระบุ ศาลล้มละลายกลางอนุญาตให้การบินไทยขายทรัพย์สิน 4 รายการที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินหลักที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจการบินของลูกหนี้ หรือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ หากเก็บไว้มีแต่จะเสื่อมราคา และมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้นจำนวน คือ หุ้นสายการบินนกแอร์ หุ้นบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เครื่องยนต์ของเครื่องบินโบอิง 737-400 ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 5 เครื่องยนต์ และอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ โดยจะเปิดให้ยื่นซองราคาวันที่ 1 เมษายนนี้