พาณิชย์คาดส่งออกขยายตัว 4%

พาณิชย์คาดส่งออกขยายตัว 4%

การส่งออกของไทยปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ ระบุ การส่งออกของไทยปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการกระจายวัคซีนต้านโควิดที่มีประสิทธิภาพในหลายภูมิภาค หากการส่งออกเฉลี่ยของไทยอยู่ที่เดือนละ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ จะทำให้ภาพรวมการส่งออกปีนี้ขยายตัว 4 %