เริ่มกลางปีนี้ 'เหล่าทัพ' ปรับลดนายพลนั่งตบยุงสูงสุด 10%

เริ่มกลางปีนี้ 'เหล่าทัพ' ปรับลดนายพลนั่งตบยุงสูงสุด 10%

ที่ประชุม 'ผบ.เหล่าทัพ' เคาะลดจำนวนนายพล ปิดอัตราผู้ชำนาญการ-นปก.-ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เริ่มโผโยกย้ายกลางปี คาดทุกเหล่าทัพ พร้อมเดินหน้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เน้นผลิตเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ

24 ก.พ.2564  ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2564โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์รอง ผบ.ทบ. แทน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกที่ติดภารกิจในการติดตามรับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี เข้าร่วม ที่กองบัญชาการกองทัพเรือภายหลังการประชุม 

พล.ท. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมพล ผบ.ทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ-สตช. เพิ่มสมรรถนะ และ ขีดความสามารถของหน่วย ในการพึ่งพาตนเอง เพิ่อลดการพึ่งพา ตปท. และ อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกลาโหมและ เตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศและการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน และการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนและปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมการเป็นทหารและตำรวจที่ดีของประชาชนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รอบโฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร ว่า ได้หารือ เรื่องการปรับโครงสร้าง ระบบงานของ บก ทท. ตามแนวทางของกลาโหมหากได้รับภารกิจใหม่  จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รับทำหน้าที่ไป  และให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็นและให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผบ.หน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไปลดการแต่งตั้ง นายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิทิพิเศษอย่างเคร่งครัดเมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่มที่คาดว่าจะสามารถลดจำนวน นายทหารชั้นนายพลได้