ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.007 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.006 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.007 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.006 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (23 ก.พ. 64)อยู่ที่ระดับ 30.007 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (22 ก.พ. 64) อยู่ที่ระดับ 30.013 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.006 บาท/ดอลลาร์)