'ม.33 เรารักกัน' ลงทะเบียนได้ถึงวันไหน? รับสิทธิ 4,000 เมื่อไร?

'ม.33 เรารักกัน' ลงทะเบียนได้ถึงวันไหน? รับสิทธิ 4,000 เมื่อไร?

เช็คให้ชัวร์! มาตรการ "ม.33 เรารักกัน" ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ได้ถึงวันไหน? และจะได้รับสิทธิ 4,000 บาท เมื่อไรบ้าง?

เกาะติดมาตรการ "ม.33 เรารักกัน" มาตรการจากรัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาท ซึ่งมีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อนำไปดำรงชีพ ใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการ กับร้านค้าหรือผู้ประกอบการภาคบริการที่เข้าร่วมมาตรการ 

  • ลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน" ได้ถึงเมื่อไร?

ทงนี้ ม.33 เรารักกัน ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยมีรัฐมีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ต้องการได้รับสิทธิไว้ 5 ข้อ ได้แก่ 

1.ต้องมีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิในมาตรการเราชนะ

5.ไม่เป็นผู้มีเงินบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • ขั้นตอนลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน" ต้องทำอย่างไรบ้าง?

1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หรือ คลิกที่นี่

2. กดคลิกไปที่ปุ่ม "ประชาชนลงทะเบียนใหม่" (ปุ่มสีแดง)

คลิกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงข้างต้น" จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน" 

161386235081

4. หน้าถัดมา ให้กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ระบุจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล (ถ้ามี)

5. เมื่อกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลครบแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดคลิกที่ "ลงทะเบียน" (แถบสีฟ้า)

6. หลังจากนั้น ระบบจะถามหาเลขรหัส OTP (จะส่ง SMS มาให้ตามเบอร์มือถือที่กรอกไป) กรอกเลข OTP ที่ได้มา ลงไปในช่อง แล้วกด "ยืนยัน OTP"

7. เสร็จสมบูรณ์ โดยระบบจะขึ้นข้อความว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com"  

161386456882

  • ลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน" ต้องทำอย่างไรต่อ?

หลังจากที่ ม.33 เรารักกัน ปิดลงทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ต่อจากนั้นในวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองข้อมูลทั้งหมด 

อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เข้ามาลงทะเบียน คือ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 จะเป็นวันที่ประกาศผลลงทะเบียน สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หากผ่านเกณฑ์ ผู้ประกันตนก็ต้องเข้าไปกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ขณะเดียวกันในกลุ่มที่พบว่าไม่ได้รับสิทธิเพราะไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เช่นกัน 

161408272951

  • รับเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่านแอพฯเป๋าตัง เมื่อไร?

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิในมาตรการ ม.33 เรารักกัน จะได้รับเงินเยียวยางวดแรก 1,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหลังจากนั้นรัฐจะโอนเงินให้ทุกๆ วันจันทร์ จนครบ 4,000 บาท ตามที่กำหนดในมาตรการ 

โดยสามารถนำไปซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการได้ทั้งร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ รวมถึงขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมมาตรการ ซึ่งสามารถสะสมจำนวนเงินในแต่ละสัปดาห์ไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564