อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (23 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (23 ก.พ.64)