BTS ยื่นฟ้อง รฟม.เอาผิดล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม

BTS ยื่นฟ้อง รฟม.เอาผิดล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม

“บีทีเอส” ยันยื่นฟ้อง รฟม. ปมล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่งทนายยื่นศาลเดินหน้าตามกฎหมายอาญา มาตรา 157, 165 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แหล่งข่าวจากบีทีเอส เผยว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้ยื่นฟ้องผู้บริหาร รฟม.และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการยกเลิกประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม คดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท 30/2564 ในข้อหา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,165 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

โดยสาเหตุที่บริษัทฯ ยื่นฟ้องในกรณีดังกล่าว เพราะการคัดเลือกเอกชนร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่ รฟม. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือก หลังเอกชนยื่นซองข้อเสนอแล้ว โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งก่อนหน้านี้ BTSC ยังได้ยื่นฟ้อง รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อศาลปกครองกลาง โดยศาลได้วินิจฉัยว่า การกระทำดังกล่าว น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ รฟม.ระงับการใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่แก้ไขไว้ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น