ราคายางพารา (23 ก.พ.64)

ราคายางพารา (23 ก.พ.64)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

ชนิด    (บาท/กก.)     เดือนมีนาคม 2564      เดือนเมษายน 2564

ยางแผ่นรมควัน       กรุงเทพฯ     สงขลา    กรุงเทพฯ     สงขลา

ชั้น 1                      74.55    74.30       74.75     74.50

ชั้น 2                      73.95    73.70       74.15     73.90

ชั้น 3                     73.40     73.15       73.60     73.35

ชั้น 4                     73.10     72.85       73.30     73.05

ชั้น 5                     72.65     72.40       72.85     72.60

ยางแท่ง

STR5L                  73.50     73.25       73.70    73.45

STR20                  52.20     51.95       52.40    52.15

น้ำยางข้น 60%      49.45     49.20       49.65     49.40

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)