G7 ประณามกองทัพ ‘เมียนมา’ ใช้ความรุนแรงกลุ่มผู้ประท้วง

G7 ประณามกองทัพ ‘เมียนมา’ ใช้ความรุนแรงกลุ่มผู้ประท้วง

ที่ประชุมรมต.ต่างประเทศ G7 ประณามกองทัพเมียนมา ใช้ความรุนแรงปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วง เรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจแก้ไขด้วยสันติวิธี โดยG7 ยังคงยืนหยัดเคียงข้างชาวเมียนมา ปล่อยตัวซูจี และผู้นำทางบการเมือง

รัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำโลก 7 ประเทศ (G7) ออกแถลงการณ์ในวันอังคาร (23 ก.พ.) ว่า ขอ “ประณาม” การใช้ความรุนแรงโดยกองทัพเมียนมาที่มีต่อผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหาร และขอเรียกร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจ เคารพสิทธิมนุษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจริงจัง

"การใช้กระสุนจริงกับผู้ประท้วงที่ไม่มีอาวุธเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทุกคนต้องตอบสนองผู้ประท้วงด้วยสันติวิธี ผู้ใช้ความรุนแรงต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย" ในแถลงการณ์ระบุ ซึ่งเป็นท่าทีของประเทศสมาชิก G7 ประกอบด้วยแคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐตลอดจนผู้แทนการต่างประเทศของสหภาพยุโรป 

นอกจากนี้ รัฐต่างประเทศกลุ่ม G7 ยังเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติการใช้ประกาศภาวะฉุกเฉิน และปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ นายวิน มินต์ อดีตประธานเมียนมาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยย้ำว่า กลุ่ม G7 ขอยืนหยัดเคียงข้างชาวเมียนมา ในการเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพ