สุริยะ สั่งสมอ.เร่งขึ้นบัญชีควบคุมกระดาษสัมผัสอาหาร

สุริยะ สั่งสมอ.เร่งขึ้นบัญชีควบคุมกระดาษสัมผัสอาหาร

สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุ ได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสมอ. เร่งรัดให้ออกประกาศสินค้ากระดาษสัมผัสอาหาร เป็นสินค้าควบคุม ตามมติของบอร์ดสมอ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุ ได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสมอ. เร่งรัดให้ออกประกาศสินค้ากระดาษสัมผัสอาหาร เป็นสินค้าควบคุม ตามมติของบอร์ดสมอ. เพื่อดูแลให้กระดาษที่ใช้สัมผัสอาหารปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนสู่อาหาร และสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษของไทยต่อไป