เปิดจุดสำนักงานคลัง 76 จังหวัด ลงทะเบียนเราชนะ

เปิดจุดสำนักงานคลัง 76 จังหวัด ลงทะเบียนเราชนะ

กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เปิดจุดบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

โฆษกกรมบัญชีกลาง นิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุ กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เปิดจุดบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 .. ถึงวันที่ 5 มี.. ในวันเวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัดของผู้รับบริการ ที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19