‘ม.33เรารักกัน’ ลงทะเบียน ย้ำขั้นตอนรับเงินเยียวยา 4 พันบาท 'www.ม33เรารักกัน.com' 21 ก.พ.นี้

‘ม.33เรารักกัน’ ลงทะเบียน ย้ำขั้นตอนรับเงินเยียวยา 4 พันบาท 'www.ม33เรารักกัน.com' 21 ก.พ.นี้

"ม.33เรารักกัน" ลงทะเบียน รายละเอียดขั้นตอน และการทบทวนสิทธิ "www.ม33เรารักกัน.com" ต้องทำอะไรบ้างเพื่อรับ 4,000 บาท เริ่มลงทะเบียน 21 กุมภาพันธ์นี้

ความคืบหน้า มาตรการ "ม.33 เรารักกัน" ภายหลัง ครม.มีมติอนุมัติ "ม.33เรารักกัน" ในกรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือ ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับ "ผู้ประกันตน ม.33" จำนวนทั้งสิ้น 9,2700,000 คน

โดยเตรียมเปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 21 ก.พ. รับ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน 2564 

ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน ระบุว่า 

เริ่มลงทะเบียน "ม.33เรารักกัน" 21 ก.พ. - 7 มี.ค.64 ดังนี้

 • 21 ก.พ. - 7 มี.ค. : เริ่มลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • 8 - 14 มี.ค. :  ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลคัดกรอง
 • 15-21 มี.ค. :  ผู้ประกันตนมาตรา 33 "ยืนยันตัวตน" บนแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง"
 • 22 มี.ค. - 12 เม.ย. :  เริ่มโอนเงินเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" สัปดาห์ละ 1,000 บาท (โอนทุกวันจันทร์)
 • 22 มี.ค. - 31 พ.ค. :  ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน เหมือนกับโครงการเราชนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กระทรวงแรงงาน เผยการดำเนินงาน ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ และเงื่อนไขในโครงการ "ม.33เรารักกัน" ดังนี้

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ

 • ผู้รับสิทธิ ต้องมีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และไม่ได้รับสิทธิโครงการ "เราชนะ"
 • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 8 - 14 มีนาคม ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 15 - 21 มีนาคม ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com จากนั้นกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • วันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท รวมเป็น 4,000 บาท
 • วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ "ม.33เรารักกัน" สามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ดังนี้

 • วันที่ 15 - 28 มี.ค. ยื่นขอทบทวนสิทธิ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com 
 • วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 5-11 เม.ย. ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิอีกครั้ง ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com เมื่อได้รับสิทธิแล้ว กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
 • วันที่ 12 และ 19 เม.ย. ได้รับวงเงินผ่านเป๋าตัง ครั้งละ 2,000 บาท รวมเป็น 4,000 บาท
 • วันที่ 12 เม.ย.- 31 พ.ค. เริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ

161366444721