S&P Global ประเมิน GC ระดับ Gold Class สูงสุด ด้านความยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ หนึ่งเดียวในทวีปเอเชีย

S&P Global ประเมิน GC ระดับ Gold Class สูงสุด ด้านความยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ หนึ่งเดียวในทวีปเอเชีย

S&P Global ประเมิน GC ระดับ Gold Class สูงสุด ด้านความยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ หนึ่งเดียวในทวีปเอเชีย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 S&P Global สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลกด้านความยั่งยืนและเป็นผู้จัดทำ The Sustainability Year Book 2021 ได้ทำการประเมิน และจัดอันดับให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวในทวีปเอเชีย ที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector) โดย S&P Global ได้พิจารณาและประเมินผลจากการดำเนินงานของ GC ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้เล็งเห็นความมุ่งมั่นของ GC ในการจัดการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) สนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs)

 

ถือเป็นการตอกย้ำอย่างต่อเนื่องและนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ GC หลังจากที่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ป็นอันดับที่ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector) และยังติดอันดับ Top 10 ประเภทดัชนีโลก (DJSI World) และ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงิน#S&P Global #GC