อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (8 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (8 ก.พ.64)