'ประกันสังคม' ม.33 ม.39 ม.40 ได้ 'เงินเยียวยา' อะไรจากรัฐบ้าง?

'ประกันสังคม' ม.33 ม.39 ม.40 ได้ 'เงินเยียวยา' อะไรจากรัฐบ้าง?

เทียบชัดๆ โครงการเยียวยา "ประกันสังคม ม.33" "ประกันสังคม ม.39" "ประกันสังคม ม.40" พร้อมเปิดเงื่อนไข "เราชนะ" และ "โครงการ ม.33 เรารักกัน"

หลังจาก ครม. เคาะช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมีผู้ประกันตนใน "ประกันสังคม ม.39" "ประกันสังคม ม.40" รวมอยู่ด้วย ก็เกิดดราม่าขึ้นในกลุ่มผู้ประกันตน "ประกันสังคม มาตรา 33" ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจาก "รัฐบาล" มีเพียงการลดเงินสมทบรายเดือนจากกองทุนประกันสังคมเท่านั้น

ล่าสุด นายกรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 โครงการ "ม.33 เรารักกัน" ที่ให้การช่วยเหลือคล้ายกับโครงการ "เราชนะ" ที่เยียวยา ม.39 และ ม.40 แต่จำนวนเงินไม่เท่ากัน โดย "ม.33 เรารักกัน" ผู้ประกันตนใน "ประกันสังคมมาตรา 33" ได้รับเงินเป็นจำนวน 4,000 บาท (แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท) ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ได้รับเงินเป็นจำนวน 7,000 บาท

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลจากโครงการ "ม.33 เรารักกัน" และโครงการ "เราชนะ" ที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนในสังคมมาตราต่างๆ พร้อมรายละเอียด ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

161263417752

  •  ประกันสังคมมาตรา 33 

เบื้องต้น "โครงการ ม.33 เรารักกัน" เป็นเงินช่วยเหลือที่มาจากการใช้เม็ดเงินกู้ก้อนเดียวกับโครงการ "เราชนะ" ไม่ใช่เงินประกันสังคม

ส่วนรูปแบบการช่วยเหลือจะเป็นเหมือนโครงการ "เราชนะ" โดยนำเงินเข้าแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ให้ใช้จ่ายผ่านแอพฯ นี้

ทั้งนี้ มีการยืนยันว่าคนในมาตรา 33 จะให้ "ทุกคน" ซึ่งมีอยู่ประมาณ 11 ล้านกว่าคน สำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวมีเงื่อนไขเดียวคือ คนที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาทจะไม่ได้รับสิทธิ "ม.33 เรารักกัน" ในครั้งนี้ 

ซึ่งจำนวนวงเงินต่อคนจะได้เท่าไรนั้น เป็นอันสรุปเบื้องต้นแล้วว่า จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท โดยจะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ มีไทม์ไลน์ดังนี้ 

21 ก.พ. - 7 มี.ค. เริ่มลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
8 - 14 มี.ค. ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลคัดกรอง
15 - 21 มี.ค. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง"
22 มี.ค. - 12 เม.ย.  เริ่มโอนเงินเข้าแอพฯเป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท (โอนทุกวันจันทร์)
22 มี.ค. - 31 พ.ค. ใช้จ่ายเงินได้ระหว่าง ภายใต้โครงการเราชนะ

161263420610

   

  •  ประกันสังคมมาตรา 39 และ มาตรา 40 

"ประกันสังคมมาตรา 39" และ "ประกันสังคมมาตรา 40" (ม.39 และ ม.40) มีสิทธิได้รับเงิน "7,000 บาท" จากโครงการ "เราชนะ" นอกจากจะเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา ม.39 และ ม.40 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ร่วมด้วย จึงจะได้สิทธิ "เราชนะ" รับเงิน 7,000 บาท

- ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ไม่เป็นผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากราชการ
- มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
- มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่มีสิทธิได้เงินจาก "เราชนะ" จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด คือ

  • กลุ่มผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน

ใครที่คุณสมบัติอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ต้อง "ลงทะเบียน เราชนะ" ใหม่ เพียงแค่รอเช็คสิทธิว่าได้หรือไม่ได้ใน "www.เราชนะ.com" วันที่ 5 ก.พ. 64 หาก "ได้รับสิทธิ" จะมีปุ่มให้ปรากฏขึ้นมาในแอพฯ "เป๋าตัง" ให้ "กดรับสิทธิ" จากนั้นสามารถใช้จ่ายเงินที่ทยอยโอนเข้ามาให้ได้จนถึง 31 พ.ค. 64

  • กลุ่มผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิจากมาตราการใดๆ ของรัฐเลย

คนที่คุณสมบัติอยู่ในกลุ่มนี้จะต้อง "ลงทะเบียน เราชนะ" ผ่าน "www.เราชนะ.com" โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 12 ก.พ. หากลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะต้องรอตรวจสิทธิว่าได้หรือไม่ได้ ในวันที่ 8 ก.พ. 64 ผ่าน "www.เราชนะ.com" หากได้รับสิทธิสามารถดาวน์โหลดแอพฯ "เป๋าตัง" มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ 7,000 บาทมาใช้จ่ายได้เลย

โดยการดำเนินการของโครงการจะมีไทม์ไลน์ ดังนี้

161233963868

ที่มา :  กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม, กระทรวงการคลัง