สหรัฐฟื้น โลกฟื้น ความหวังเศรษฐกิจไทย

สหรัฐฟื้น โลกฟื้น ความหวังเศรษฐกิจไทย

หลังจากโจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการ นโยบายสำคัญในห้วงวิกฤติโควิด คือการแจกจ่ายวัคซีนแบบเร่งด่วน 100 ล้านโดส ภายใน 100 วัน ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสหรัฐ และน่าจะเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว ซึ่งย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก

การระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง เพราะเกิดการระบาดกระจายตัวไปทุกทวีป โดยข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 ม.ค.2564 พบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้ว 102 ล้านคน และมีสหรัฐเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 26.5 ล้านคน รองลงมาเป็นอินเดีย 10.7 ล้านคน บราซิล 9.1 ล้านคน รัสเซีย 3.8 ล้านคน และสหราชอาณาจักร 3.7 ล้านคน ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ 1.8 หมื่นคน อยู่อันดับ 118 ของโลก

การเปลี่ยนแปลงผู้นำสหรัฐจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ มาเป็นนายโจ ไบเดน กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในสหรัฐ โดยเฉพาะหลังจากที่นายโจ ไบเดน เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่ 20 ม.ค.2564 ได้ประกาศแนวทางการบริหารประเทศระยะเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 1 ของโลก จากความผิดพลาดการควบคุมสถานการณ์การระบาดของนายโดนัลด์ ทรัมป์

นโยบายสำคัญของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่คือ การแจกจ่ายวัคซีนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหรัฐแบบเร่งด่วนจำนวน 100 ล้านโดส ภายใน 100 วันแรกของการเข้าบริหารประเทศ ซึ่งจะครอบคลุมจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงและจำเป็นเร่งด่วนคิดเป็น 15% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศเร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนและกระจายให้เร็วที่สุด แต่สหรัฐมีความได้เปรียบที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนจึงดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณที่เพียงพอ

ทั่วโลกต่างคาดหวังว่าวัคซีนจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้มีการจัดการด้านสาธารณสุขได้ดีขึ้น และทำให้แต่ละประเทศสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น รวมถึงการที่สหรัฐประกาศเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่จำเป็นเร่งด่วน 100 ล้านโดส ภายใน 100 วัน จะเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสหรัฐและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จำนวนประชากรที่ได้รับจะยังไม่ถึงครึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมดก็ตามที

หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการบริโภคและการเดินทางในสหรัฐจะทยอยฟื้นตัว และเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก เมื่อสหรัฐเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าและบริการรายใหญ่ของโลก ซึ่งจะทำให้สินค้าส่งออกหลายรายการของประเทศไทยไปสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย โดยถ้ามีการกระจายวัคซีนไปทั่วโลกได้และทุกประเทศสามารถควบคุมการระบาดได้ดีขึ้น ก็เป็นความหวังถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทุกจะได้รับผลประโยชน์นี้