'เราชนะ' เปิดปฏิทินโอนเงิน กลุ่ม 'บัตรคนจน-คนละครึ่ง-ลงทะเบียนใหม่' ได้เงินวันไหน ?

'เราชนะ' เปิดปฏิทินโอนเงิน กลุ่ม 'บัตรคนจน-คนละครึ่ง-ลงทะเบียนใหม่' ได้เงินวันไหน ?

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงิน "เราชนะ" 3 กลุ่ม บัตรคนจน คนละครึ่ง ลงทะเบียนใหม่ ได้รับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังวันไหนบ้าง? และได้รับเท่าไร?

หลังจากมาตรการ "เราชนะ" ได้เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะไปวันแรกเมื่อ 29 ม.ค.2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิจากมาตรการใดๆ ของรัฐ หรือกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 ซึ่งนับเป็นกลุ่มที่ 3 จาก 3 กลุ่มหลักที่ได้สิทธิจากมาตรการเราชนะ โดยเมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

หลังจากนี้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าจำนวนเงินเยียวยาโควิดที่จะได้รับทั้งหมด 7,000 บาทจากรัฐ จะได้รับเมื่อไร? และจากช่องทางใด? เนื่องจากมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะมาตรการเราชนะครอบคลุมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างหลากหลายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ บัตรคนจน เกษตรกร ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 และอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

161190877395

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • กลุ่มที่ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

กลุ่มผู้มีสิทธิในมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิมาตรการเราชนะโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เนื่องจากรัฐมีระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว ทำให้กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาเป็นกลุ่มแรก โดยจะได้รับ 675-700 บาท ซึ่งคำนวณจากมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดิม 200-300 บาทต่อเดือน และเงินช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19 จำนวน 500 บาทต่อเดือน 

โดยเมื่อนำมาคำนวณแล้วจะทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับเงินรายสัปดาห์อยู่ที่ 675-700 บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งรัฐจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทุกวันศุกร์ เริ่มงวดแรกตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 จนถึงงวดสุดท้าย เรื่อยไปจนถึงงวดสุดท้าย 26 มี.ค.2564 ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค.2564 ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ร้านค้าถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

161190937058

  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ได้สิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน

กลุ่มผู้ได้สิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องมีการยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังก่อนวันที่ 27 ม.ค.2564 ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 5 ก.พ.2564 แต่จะต้องเข้าไปอัพเดทแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 

โดยหากเป็นกรณีนี้จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่ 18 ก.พ.2564 จำนวนเงินทั้งหมด 2,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หลังจากนั้นรัฐจะโอนเงินให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท ในทุกๆ วันพฤหัสบดี จนถึงงวดสุดท้ายในวันที่ 25 มี.ค.2564 ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

161191015836

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แต่ถ้าเป็นกรณีที่ยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังไม่ทันภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 จะต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งจะถูกนับเป็นกลุ่มที่ 3 เช่นกันกับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ จากภาครัฐ

  • กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่ได้รับมาตรการใดๆ จากรัฐ

กลุ่มที่ไม่เคยได้รับมาตรการใดๆ จากภาครัฐ และกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนในแอพพลเคชั่นเป๋าตังไม่ทันภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 7 ข้อของมาตรการเราชนะก่อน และจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยมีวิธีการง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอนเท่านั้น ดังนี้

1.สมัครเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  

2.คลิกที่ปุ่มประชาชนลงทะเบียนใหม่ อ่านเงื่อนไขต่างๆ และกดยืนยันตกลงยินยอมรายละเอียดต่างๆ จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ทั้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตร-รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์

3.ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์

4.ระบบจะขึ้นข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป" ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

5.ตรวจสอบสิทธิในวันที่ 8 ก.พ.2564

ทั้งนี้เมื่อได้รับสิทธิ รัฐจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังงวดแรกในวันที่ 18 ก.พ.2564 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 2,000 บาท และในสัปดาห์ต่อไปจะได้รับเงิน 1,000 บาท โดยจะได้รับทุกวันพฤหัสบดี และจะได้รับเงินงวดสุดท้ายในวันที่ 25 มี.ค.2564 ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

161191051624