บีทีเอส ขยายเวลา-คืนเที่ยวเดินทาง บัตรโดยสารรับเปิดเทอม

บีทีเอส ขยายเวลา-คืนเที่ยวเดินทาง บัตรโดยสารรับเปิดเทอม

บีทีเอส ประกาศขยายเวลาและคืนเที่ยวบัตรโดยสาร สำหร้บบัตรที่มีหมดอายุตั้งแต่ 21 ธ.ค.2563 -30 ม.ค.2564 ให้มีอายุใช้งานต่อได้ พร้อมเดินหน้ารักษามาตรการป้องโควิด-ลุยเดินรถด้วยความถี่สูงสุดหวังรักษาระยะห่างผู้โดยสาร

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า ขณะนี้ บีทีเอส และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัดซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ได้ร่วมกันหารือ เพื่อช่วยบรรเทา และความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด- 19) ระลอกใหม่ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป 

โดยบริษัทฯ ได้ออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร ด้วยการขยายเวลาและคืนเที่ยวเดินทางบัตรที่หมดอายุในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2563 จนถึง วันที่ 30 ม.ค.2564 ผู้โดยสาร สามารถทยอยนำบัตรโดยสาร มาติดตั้งขอรับสิทธิ์ขยายเวลาและเที่ยวเดินทาง ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 31  ก.ค. 2564

นายคีรี กล่าวว่า การจัดมาตรการดูแลผู้โดยสารในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกได้ดูแลผู้โดยสารมาตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เมื่อเดือน มี.ค. ปี 2563 ที่ผ่านมา เพราะได้เห็นถึงความเดือดร้อน และเห็นใจระชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ออกมาตรการดูแลนี้ขึ้นมา 

นอกจากนี้ยังนำขบวนรถไฟฟ้าออกวิ่งให้บริการมากที่สุดทั้ง 98 ขบวน ด้วยความถี่สูงสุดเป็น 2 นาที 25 วินาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อช่วยส่งเสริมมาตรการ Social Distancing ถึงแม้ในขณะนี้การเดินทางของผู้โดยสารจะลดลง เราก็ทำเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการเดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัท ๆ ได้ยึดมั่นในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน20 19 (โควิด - 19) อย่างเข้มงวด เพื่อต้อนรับการกลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง ดังนี้

1. เน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกทนต้อง สวมหน้กากอนามัย/ หน้ากากผ้าทุกครั้ง ไม่นำหน้ากากลงมาไว้ใต้คางเด็ดขาด งดการพูดคุยในขบวนรถไฟฟ้า พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากัน

2. คัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อุณหภูมิต้องไม่เกิน37.5 องศาเชลเชียส และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

3. เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และ จุดสัมผัสร่วม 4. จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี และจัดบริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่บนชั้นชานชาลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

5. ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนลงทะเบียน “ไทยชนะ” เมื่อเข้า และ ออกจากขบวนรถไฟฟ้าขบวนนั้น ๆ ด้วยการพิมพ์หมายเลขรถไฟฟ้า 4 หลัก ลงใน Application ‘BIS SKy Train’ หรือLine official :@btsskytrain

"บริษัทๆ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเคือดร้อนของผู้โคยสาร มีความเห็นใจและเข้าใจผู้โดยสาร และต้องการช่วยแบ่งเบา ลคภาระการเดินทางให้กับผู้โดยสารทุกท่าน จึงได้ขยายเวลาอายุบัตรและคืนเที่ยวโดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวให้ท่าน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 1ปีที่ผ่านมา บริษัทๆ ได้ร่วมกันเผชิญสถานการณ์อันยากลำบากนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ข้าใจ และให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆด้วยดีเสมอมา ถึงแม้ในขณะนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ บริษัทตั้งมั่นที่จะสู้ไปด้วยกัน พร้อมเคียงข้างประชาชน"

แท็กที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจบีโอไอBOIบีทีเอส