'สมาคมประกัน' ชี้เคอร์ฟิวช่วยลด 'อุบัติเหตุ' จ่อ 'ลด' เบี้ยประกันรถยนต์

'สมาคมประกัน' ชี้เคอร์ฟิวช่วยลด 'อุบัติเหตุ' จ่อ 'ลด' เบี้ยประกันรถยนต์

“สมาคมประกันวินาศภัยไทย” เผยคอร์ฟิวช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางรถถึง 30%  ยันช่วยลดเบี้ยต่ออายุลูกค้าประวัติดีได้ 20- 50%  ส่วนเบี้ยทั้งระบบปีนี้คาดหดตัว 3%

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  พร้อมกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ดังนี้

1. ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงเจ้าของรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงการระบาดนี้ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อหยุดการใช้รถได้ โดยบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ในช่วงระยะเวลาที่แจ้งหยุดการใช้รถ หรือผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกให้บริษัทประกันภัยขยายระยะเวลาคุ้มครองออกไปตามระยะเวลาที่หยุดการใช้รถได้เช่นกัน

2. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกทำประกันภัยแบบระยะสั้นได้ ทั้งแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อลดภาระในการชำระเบี้ยประกันภัย 3. บริษัทประกันภัยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ให้ลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยลดสูงสุดได้ถึง30% ตามความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

4. บริษัทประกันภัยกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยสามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยได้สูงสุดถึง 180 วัน

ทั้งนี้ การประกาศใช้เคอร์ฟิว ส่งผลทำให้การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีคู่กรณีในเดือนเม.ย.ลดลงประมาณ 30%  ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยมีความถี่ในการใช้รถน้อยลงเนื่องมาจากมาตรการเคอร์ฟิวและการรณรงค์ให้อยู่บ้าน เมื่อผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีตั้งแต่20- 50 %  ในส่วนของภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2563 คาดว่าเบี้ยประกันจะหดตัวลงอย่างน้อย 3 %