สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 27-30 เมษายน 2563

สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 27-30 เมษายน 2563

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดปรับลด ปลาป่นปรับขึ้น

ข้าวโพด : ราคาปรับลด

          สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับลดลงจากหาบละ 534 บาท เป็นหาบละ 525 บาท เนื่องจากพ่อค้าเริ่มขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกมามากขึ้น

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 314.5 เซนต์/บุชเชล สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากในบริเวณตอนใต้ของพื้นที่มิตเวสท์ แต่สภาพอากาศโดยรวมเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพด กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดสัปดาห์นี้อยู่ที่ 27% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 22% ด้านอุปสงค์ สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐฯ รายงานการผลิตเอทานอลลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา และปริมาณเอทานอลในคลังสินค้าปรับตัวต่ำลงเล็กน้อย แนวโน้มราคาทรงตัว

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.95 บาท โดยไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในอเมริกาเหนือและใต้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกดดันราคาตลาด รวมทั้งด้านการขนส่งที่เริ่มมีปัญหามากขึ้น จึงต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 837.5 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 288.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ประเทศจีนสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ที่ 1.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 1.51 ล้านตัน ขณะที่การนำเข้าจากบราซิลในเดือนมีนาคมจำนวน 2.1 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 2.79 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างมากทำให้การส่งออกล่าช้า แนวโน้มราคาทรงตัว

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาปรับขึ้น

          ปลาป่นสัปดาห์นี้ปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกเบอร์ เบอร์ละ 1 บาท โดยประเทศผู้ผลิตอย่างเปรู มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการต่อประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปอีก 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดทำให้ราคาสูงขึ้น ขณะที่จีนยังคงมีความต้องการซื้อปลาป่นเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์สูงอย่างต่อเนื่อง

          โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 39.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 40.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.70 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

            ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงตัว โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 572 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 445 ดอลลาร์สหรัฐฯ

            ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,700 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคายืนแข็ง

            ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 68-71 บาท จากสภาพอากาศที่ร้อนจึงทำให้น้ำหนักของสุกรลดลง ทั้งนี้ การปลดล๊อกดาวน์ทั่วไทยที่จะเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่ร้านอาหารไม่ติดแอร์ ตลาดสด และห้างสรรพสินค้า จะเป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการบริโภคเนื้อสุกรให้เพิ่มมากขึ้น

            ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,800 บาท (บวก/ลบ 60)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรทิศทางปรับขึ้น

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31 บาท สต็อกไก่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จากการบริโภคโดยรวมที่ลดลง

           ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 6.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 26.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

            สถานการณ์ไข่ไก่ในขณะนี้ ประชาชนยังคงบริโภคไข่ไก่ที่ได้ซื้อตุนไว้ช่วงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อในช่วงนี้ลดลง โดยราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.60 บาท  

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

---------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]