"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (30 เม.ยค.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (30 เม.ยค.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ เวลาประมาณ 17.48น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)