ธปท. ชี้ เอสเอ็มอี ได้ซอฟท์โลน รอบแรก 2.2 หมื่นล้าน ยันปล่อยกู้ทั่วถึง รายเล็กแห่ขอ76%

ธปท. ชี้ เอสเอ็มอี ได้ซอฟท์โลน รอบแรก 2.2 หมื่นล้าน ยันปล่อยกู้ทั่วถึง รายเล็กแห่ขอ76%

ธปท.เปิดข้อมูล ปล่อยกู้ซอฟท์โลน มีลูกหนี้ได้รับสินเชื่อแล้ว 1.6หมื่นราย วงเงินรวม2.27หมื่นล้านบาท ยังสินเชื่อเข้าถึงเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม ไม่กระจุกตัว พบเอสเอ็มอีที่มีสินเชื่อไม่ถึง20ล้านบาท แห่กู้ถึง 76%

      นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้แจ้งข้อมูลการให้สินเชื่อ soft loan ของ ธปท. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ว่า มีลูกหนี้ได้รับสินเชื่อsoft loan จำนวน 16,326 ราย วงเงินรวม 22,788 ล้านบาท นั้น  

158825321321      ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่า สินเชื่อมีการกระจายตัวค่อนข้างทั่วถึง โดยไม่ได้กระจุกตัวแก่ลูกหนี้กลุ่มใดเป็นพิเศษ และกระจายไปในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กในหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

    โดย 76% ของ SMEs ที่ได้รับ soft loan เป็น SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่ำกว่า 20 ล้านบาท (วงเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2562)    

       ทั้งนี้ คาดว่าในสัปดาห์ต่อไปจะมีสถาบันการเงินยื่นคำขอสินเชื่อมาเพิ่มอีก ซึ่งจะทำให้สามารถเร่งช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น