ร.ฟ.ท.ยันพร้อมเปิดเดินรถทันที หากรัฐบาลออกมาตรการผ่อนปรน

ร.ฟ.ท.ยันพร้อมเปิดเดินรถทันที หากรัฐบาลออกมาตรการผ่อนปรน

ร.ฟ.ท. ขานรับนโยบายคมนาคม พร้อมเปิดเดินขบวนรถไฟทันที หากมีมาตรการผ่อนปรนจากรัฐบาล

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการผู้เกี่ยวข้อง  หลังจากเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 ในประเด็นสำคัญ คือ การให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ พิจารณาตามประกาศและข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

158824178036

ทั้งนี้ ในส่วนของ ร.ฟ.ท.เตรียมความพร้อมการเปิดเดินขบวนรถโดยสาร หากมีมาตรการผ่อนปรนจากรัฐบาลทันที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล และ ร.ฟ.ท. ยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอันดับแรก 

158824180316

โดยเบื้องต้น ร.ฟ.ท.ได้เตรียมแผนรองรับออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การจำกัดปริมาณการให้บริการ (Supply Restriction) และการจำกัดความต้องการใช้บริการ (Demand Restriction) ระยะที่ 2 การให้บริการตามปกติ (Normal Service)

158824183444