ราคายางพารา (30 เม.ย.63)

ราคายางพารา (30 เม.ย.63)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)