ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (30 เม.ย. 63)

ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (30 เม.ย. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)