คนร.เคาะแผนอุ้มการบินไทย สั่งคลังค้ำเงินกู้เสริมสภาพคล่อง

คนร.เคาะแผนอุ้มการบินไทย สั่งคลังค้ำเงินกู้เสริมสภาพคล่อง

คนร.เคาะแผนฟื้นการบินไทย สั่ง "คลัง" ค้ำประกันเงินกู้เสริมสภาพคล่อง บอร์ดการบินไทยถกด่วนบ่ายนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในช่วงเช้าวันนี้ (29 เม.ย.) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 มากจนต้องหาแนวทางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเป็นมาตรการเร่งด่วน

รายงานจากข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันนี้ (29 เม.ย.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้การบินไทยกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ขององค์กร โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบและผ่อนปรนเงื่อนไขการกู้ที่รัฐวิสาหกิจซึ่งมีผลขาดทุนติดต่อกันเกิน 3 ปีกู้เงินได้ เพื่อให้การบินไทยสามารถดำเนินการกู้เงินได้

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันนี้ การบินไทยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการการบินไทย ในทันทีเพื่อนำมติของที่ประชุม คนร.ไปหารือเพื่อกำหนดแผนการกู้เงินเสริมสภาพคล่ององค์กรอย่างเร่งด่วน

สำหรับแผนการแก้ไขปัญหาของการบินไทยได้ผ่านการพิจารณา ของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมาแล้ว ซึ่ง คนร. เห็นด้วยในหลักการของแผนดังกล่าวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวของการบินไทย ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบินไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืน และได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอ ครม.ต่อไป.