เช็คเลย 'เราไม่ทิ้งกัน' จ่าย 'เงินเยียวยา' เพิ่ม 1.1 ล้านราย ปรับสถานะอีก 2.6 ล้านราย

เช็คเลย 'เราไม่ทิ้งกัน' จ่าย 'เงินเยียวยา' เพิ่ม 1.1 ล้านราย ปรับสถานะอีก 2.6 ล้านราย

มาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" โอน "เงินเยียวยา" เพิ่ม 1.1 ล้านราย แจ้งปรับสถานะอีก 2.6 ล้านคน ก่อนเร่งโอนเงิน 1 หมื่นบาท ภายในสัปดาห์แรกเดือนพฤษภาคม

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่เปิดให้ลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มจ่าย เงินเยียวยา เพิ่มเติมให้กับผู้ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ที่ผ่านการพิจารณา และกลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จรอบที่ 2 ที่จะได้รับสิทธิการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทในรอบนี้ด้วยรวม 1.1 ล้านราย

โดยกลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จาก เราไม่ทิ้งกัน แต่โอนเงินไม่สำเร็จรอบที่ 2 จากกรณีต่างๆ ได้แก่

  • บัญชีธนาคารถูกปิด
  • บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี
  • ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน
  • เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์
  • เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มาแรง! เช็คตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 5000 #เราไม่ทิ้งกัน โอนเงินวันนี้ 1 ล้านราย

เปิดเงื่อนไข 'เราไม่ทิ้งกัน' ปรับสถานะรับ 'เงินเยียวยา' เพิ่มอย่างไร

'PEA' แจงวิธีคืนเงิน 'ค่าไฟเดือนเมษายน 2563' สำหรับใครที่จ่ายเงินไปแล้ว

เช็คง่าย! ได้ 'เงินเยียวยา' เร็ว ผ่าน 'ผู้พิทักษ์สิทธิ์' มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

158804923811

การโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการพิจารณา 1.1 ล้านรายในครั้งนี้ ถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวันตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมา โดยตั้งแต่วันที่ 8-29 เม.ย. 2563 จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวม 7.5 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท

จากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่า หลังจากดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ นับจากวันที่ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออก จะคงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านราย ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย

158805090871

ก่อนที่จะผ่านระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 22.3 ล้านราย และพบว่า​ มีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว แบ่งเป็น

หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2 ล้านราย เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1.1 ล้านราย และมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนราย

ทำให้มีผู้ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นราว 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาหลังจากนี้นั้น ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ระบบจะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิเพิ่มอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น 2 เดือน รวมเป็นเงิน 1 หมื่นบาท

โดยผู้ที่ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการพิจารณาในกลุ่มดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือ คลิกที่นี่ ได้ในวันนี้ (วันที่ 29 เมษายน 2563) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

หากพบข้อความว่า "ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด" ก็แสดงว่า ผ่านระบบคัดกรองได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาจากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน

158805078167

นอกจากนั้น สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิจำนวน 3.5 ล้านราย ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไป