"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (28 เม.ย.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (28 เม.ย.63)