"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (28 เม.ย.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (28 เม.ย.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 28 เมษายน 2563 ณ เวลาประมาณ 16.46น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)