"ราคายาง"พารา (28 เม.ย.63)

"ราคายาง"พารา (28 เม.ย.63)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)