กรุงไทย ชวนนิติบุคคล ผูกพร้อมเพย์ ชำระภาษี ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงไทย ชวนนิติบุคคล ผูกพร้อมเพย์ ชำระภาษี ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงไทย ชวนนิติบุคคลผูกพร้อมเพย์ผ่าน Krungthai Corporate Online เพื่อรับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีโดยตรง ไม่ต้องติดต่อหรือยื่นเอกสารที่สาขา พร้อมจับมือกรมสรรพากรให้ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระภาษีได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

     นายผยง  ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า   ตามที่กรมสรรพากรมีนโยบายปรับปรุงกระบวนการให้บริการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อยกระดับการให้บริการรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ 1 ..นี้ ธนาคารกรุงไทยจึงได้พัฒนาช่องทางในการสมัครและผูกบัญชีพร้อมเพย์ผ่าน Krungthai Corporate Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าธุรกิจ

     โดยมีขั้นตอนการยื่นขอสมัครง่าย สะดวก และรวดเร็ว  เพียงมีเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเท่านั้น   

   ส่วนธุรกิจที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการ Krungthai Corporate Online สามารถยื่นเอกสารขอดำเนินการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และขอเชิญชวนลูกค้าธุรกิจใช้บริการพร้อมเพย์ในการรับเงินคืนภาษี เพื่อจะได้เงินคืนเข้าบัญชีโดยตรง  การทำธุรกรรมทางการเงินจะสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น

     ทั้งการรับ-โอนเงินระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล หรือนิติบุคคลกับนิติบุคคล ก็สามารถดำเนินการได้  โดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

    นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ธนาคารกรุงไทยจับมือกับกรมสรรพากร อำนวยความสะดวกให้ลูกค้านิติบุคคล สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ

     ได้แก่ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Corporate Online และตู้ ATM/ADM    สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร ลูกค้าธุรกิจที่สนใจสมัครใช้บริการพร้อมเพย์นิติบุคคลสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  หรือติดต่อ Krungthai Corporate Call Center 02 111 9999 และเว็บไซต์ www.krungthai.com