เอกชนไทยรุกอุตฯการแพทย์

เอกชนไทยรุกอุตฯการแพทย์

บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) เมื่อวันที่ 23 ม.ค2561 เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่มการรักษา และช่วยลดการนำเข้ายามะเร็งปีละกว่า 15,000 ล้านบาท

บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) เมื่อวันที่ 23 ม.ค2561 เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่มการรักษา และช่วยลดการนำเข้ายามะเร็งปีละกว่า 15,000 ล้านบาทภายใต้ชื่อ

“โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบสารออกฤทธิ์ทางยา (Active Pharmaceutical Ingredient, API)” ซึ่งจะเป็นธุรกิจไบโอเบส หรือ ต่อยอดสู่ธุรกิจไบโอฟาร์มาที่ปตท.มีอยู่แล้ว

เบื้องต้นคาดว่า โรงงานจะมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าหมายจะเริ่มผลิตยาได้เองในประเทศประมาณปี 2568  ส่วนพื้นที่ในการจัดตั้งโรงงานนั้น อยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์(WECOZI)ใน จ.ระยอง ซึ่งเป็นนิคมฯของ ปตท. ขณะเดียวกันองค์การเภสัชฯ ยังมีพื้นที่อยู่แล้วที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ราว 1,000 ไร่

อย่าลืมว่ายังมีอีกหลายโรคที่พร้อมคร่าชีวิตมนุษย์ การรุกเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ก็นับเป็นความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพในอนาคต