รายงาน"ราคาข้าว"ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (27 เม.ย.63)

รายงาน"ราคาข้าว"ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (27 เม.ย.63)