ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (27 เม.ย. 63)

ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (27 เม.ย. 63)