ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 35.2599 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0679 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 35.2599 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0679 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 เม.ย. 63) อยู่ที่ระดับ 35.2599 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (23 เม.ย. 63) อยู่ที่ระดับ 35.3278 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0679 บาท/ยูโร)