พบบิ๊กล็อต TPIPL มูลค่าหมื่นล้านบาท ราคาเฉลี่ย 1.11 บาท

พบบิ๊กล็อต TPIPL มูลค่าหมื่นล้านบาท ราคาเฉลี่ย 1.11 บาท

พบรายการบิ๊กล็อต TPIPL รวมมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 1.11 บาท ขณะที่บริษัทเดินหน้าซื้อหุ้นคืนแล้วกว่า 215 ล้านบาท

จากข้อมูลรายการซื้อขาย Big lot เมื่อ 1 เม.ย. พบรายการของหุ้น บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ทั้งสิ้น 10 รายการ รวม 9.08 พันล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท ที่ราคาซือขายเฉลี่ย 1.11 บาท ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการชี้แจงจากบริษัทออกมาแต่อย่างใดว่าเป็นการทำรายการโดยผู้ถือหุ้นรายใด

ขณะที่โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ล่าสุด ทำการซื้อหุ้นคืนไปแล้วกว่า 181.15 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าราว 215 ล้านบาท โดยมีกำหนดครบโครงการวันที่ 12 ส.ค. 2563 กำหนดหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุด จำนวน 383.61 ล้านหุ้น

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TPIPL ณ วันปิดสมุดทะเบียน 12 มี.ค. 2563 ได้แก่

1.  บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด ถือหุ้นรวม 4,533,091,650 คิดเป็น 23.63%

2.  บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ้นรวม 2,807,342,160 คิดเป็น 14.64%

3.  นาย นเรศ งามอภิชน ถือหุ้นรวม 1,182,200,000 คิดเป็น 6.16%

4.  นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ถือหุ้นรวม 874,626,240 คิดเป็น 4.56%

5.  นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ ถือหุ้นรวม 867,122,740 คิดเป็น 4.52%