ครม.ยกเว้นแวตนำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19

ครม.ยกเว้นแวตนำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19

ครม.ยกเว้นแวตนำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ต้านโควิด-19 เพื่อบริจาค

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า​ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค โควิด-19 ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ต้านโควิด-19 เพื่อการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศลเพื่อดูแลรักษาวินิจฉัยหรือป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 – 28 ก.พ 2564

"กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความสำคัญต่อการรักษาและป้องกันโรค โควิด-19 จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19"

เขากล่าวว่า​ กรมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการภาษีข้างต้นจะจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ช่วยสนับสนุนการรักษา การวินิจฉัย และการป้องกัน โรค โควิด-19 เป็นผลดีแก่สุขภาพของประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป